Thủ tục bảo hiểm Uncategorized

Chi tiết mức hưởng BHYT từ ngày 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi Tin tức kế toán Chi tiết mức hưởng BHYT từ ngày 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định những gì? Tin tức kế toán xin chia sẻ qua nội dung dưới đây: Mời bạn xem thêm: >> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 >> Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018 >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan >> Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

I. Hưởng 100% chi phí KCB và có áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với những trường hợp sau:

1. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo QĐ tại  NĐ 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006.

3. Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/4/1975. Được quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 150/2006/NĐ-CP và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, gồm:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62). Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo QĐ62. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Người thuộc hộ gia đình nghèo:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Căn cứ theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Theo QĐ 59/2015/QĐ-TTg và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

5. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

6. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

7. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

8. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

9. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

Chi tiết mức hưởng BHYT từ ngày 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Chi tiết mức hưởng BHYT từ ngày 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

II. Hưởng 100% chi phí KCB, không áp giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với những trường hợp sau:

  1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.
  2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
  3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  4. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.
  6. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
  7. Trẻ em dưới 6 tuổi.

III. Hưởng 95% chi phí KCB đối với những trường hợp sau:

 Trường hợp 1:

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Trường hợp 2:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng:Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

Trường hợp 3:

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

IV. Hưởng 80% chi phí KCB đối với các đối tượng còn lại có tham gia BHYT

Ngoài ra, không phụ thuộc vào loại đối tượng, người tham gia BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­KCB tại tuyến xã. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến. Mời bạn xem thêm: >> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 >> Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018 >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan >> Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không? Dich vu ke toan tron goi so 1
? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246 ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: Sau khi tham khảo Chi tiết mức hưởng BHYT từ ngày 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây: ⏩  Khóa học kế toán thực tế  ⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói ⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT ⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế ⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính