Chứng từ TT200 Mẫu biểu TT200

Mẫu bảng kê chi tiền và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Mẫu bảng kê chi tiền, mục đích, hướng dẫn cách lập bảng kê theo Thông tư 200

Mẫu bảng kê chi tiền:

Các bạn tải mẫu về tại đây:

     +  File word:       TẢI VỀ

     +  File excel:       TẢI VỀ

1. Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.    

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

 –  Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

 –  Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

 –  Cột 1: Ghi số tiền.

 –  Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

 –  Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

   +  1 bản lưu ở thủ quỹ.

   +  1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu bảng kê chi tiền và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính