Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu Nhật ký – chứng từ số 9 (Mẫu số S04b9-DN) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Nhật ký – chứng từ sô 9 dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 211 “TSCĐ hữu hình”, TK 212 “TSCĐ thuê tài chính”, TK 213 “TSCĐ vô hình”, TK 217 “Bất động sản đầu tư”. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu Nhật ký – chứng từ số 9 và hướng dẫn cách lập cách đây lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 I. Mẫu Nhật ký – Chứng từ số 9 theo Thông tư 200.

Các bạn tải về: 

 >> Mẫu Nhật ký – Chứng từ số 9 (File Word)

 >> Mẫu Nhật ký – Chứng từ số 9 (File Excel)

 II. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

 1. Nội dung.

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 211 “TSCĐ hữu hình”, TK 212 “TSCĐ thuê tài chính”, TK 213 “TSCĐ vô hình”, TK 217 “Bất động sản đầu tư”.

 2. Kết cấu và phương pháp ghi sổ.

 – Kết cấu: Nhật ký – chứng từ số 9 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của TK 211, 212, 213, 217 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan.

 – Cơ sở để ghi NKCT số 9: là các Biên bản bàn giao, nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các chứng từ có liên quan đến giảm TSCĐ của doanh nghiệp.

Cuối tháng hoặc cuối quý khoá sổ NKCT số 9, xác định số phát sinh bên Có TK 211, 212, 213, 217 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan và lấy số tổng cộng của NKCT số 9 để ghi Sổ Cái.

 Các bạn xem thêm: Mẫu Nhật ký – chứng từ số 10 và cách lập theo Thông tư 200.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Nhật ký – chứng từ số 9 (Mẫu số S04b9-DN) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính