Thuế GTGT

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.5 áp dụng từ 9/3/2019

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.5 mới nhất ngày 08/03/2019 có gì mới? Nâng cấp nội dung gì? Được áp dụng từ ngày nào?

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Mời bạn xem thêm:
>> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019
>> Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng?
>> Chi phí nhân công trong xây dựng thế nào là hợp lý?
>> Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Bắt đầu từ ngày 09/03/2019, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.5 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

 Tải về: HTKK 4.1.5 TẠI ĐÂY

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp, cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.2. 

Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu phiên bản HTKK 4.1.5 có gì mới nhé.

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.1.5

1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

 • Cập nhật tại màn hình Kỳ tính thuế:
 • Từ tháng phải thuộc kỳ tính thuế, từ tháng >= tháng 1 của năm tính thuế,
 • Đến tháng <= tháng 12 của năm tính thuế,
 • Kiểm tra từ tháng, đến tháng  không được lớn hơn ngày hiện tại.
 • Từ tháng, đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế
 • Cập nhật chức năng kê khai Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (05-3BK-QTT-TNCN):
 • Cập nhật chỉ tiêu [22] – Đến tháng: Thông tin bắt buộc nhập, nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng [22] >= Từ tháng [21] và đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế (<= đến tháng tại màn hình kỳ tính thuế)

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.4

 • Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN):
 • Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.
 • Cập nhật tổng hợp dữ liệu lên chỉ tiêu [33], [34] trên tờ khai chính.
  • Chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật nguyên tắc làm tròn dữ liệu khi kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [9] x [10].
  • Chức năng kê khai Tờ khai Quyết toán của cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật ràng buộc cột Ngày sinh [11] – Từ tháng [16] cho phép Ngày sinh <= Từ tháng.
  • Chức năng kê khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN): Cập nhật không bắt ràng buộc chỉ tiêu [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([4] + [5] – [6] – [7]) tại Phụ lục 02 của tờ khai 03/TNDN.

Bắt đầu từ ngày 09/03/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nếu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.