Bài viết cập nhật mới nhất Ôn thi công chức thuế

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được hưởng những quyền lợi trong kỳ thi tuyển công chức do Bộ Tài chính tổ chức. 

 >> Mở ra cơ hội nghề nghiệp với: Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế sát đề thi.

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức trước đây được quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện tại đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP. 

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo đó mà số điểm và cách cộng điểm ưu tiên cho đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cũng được thay đổi.

Cụ thể chúng ta cùng tìm hiểu:

  – Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức gồm những ai? 

  – Cách tính điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức như thế nào?

STT Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức Cách tính điểm ưu tiên 
1 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2
2 Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động  Cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2
3 Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

Click xem: Khóa ôn thi công chức thuế chất lượng

Liên hệ để được tư vấn về khóa ôn thi công chức thuế 

Hotline: 0386 348 639 – Ms.Dung.

          Để được tư vấn miễn phí!

Xem thêm:

 >> Hồ sơ dự thi công chức thuế bao gồm những gì?

 >> Điều kiện miễn môn thi công chức thuế.