Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 811 – Chi phí khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

 

Sơ đồ TK 811- Kế toán chi phí khác theo thông tư 200

 

Để biết thêm chi tiết về các nghiệp vụ tại Sơ đồ TK 811 – Chi phí khác, các bạn xem tại bài viết dưới đây:

Cách hạch toán TK 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

 

Xem thêm:

Sơ đồ Tài khoản 417 – Kế toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo Thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 418 – Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200