Dịch vụ kế toán

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức Chuyên nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành công việc chuẩn chỉ với mức phí chỉ từ 500K/tháng. Góp phần loại bỏ rủi ro, đảm bảo tính pháp lý trong từng hồ sơ chứng từ. Xem ngay bài viết dưới đây của Kế Toán Hà Nội để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ.

>>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Mỹ Đức Hà Nội 

Tổng quan về quyết toán thuế cuối năm trong doanh nghiệp

Quyết toán thuế cuối năm là việc doanh nghiệp tổng hợp; xác định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Nghiệp vụ quyết toán thuế cuối năm

 • Tổng hợp doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập được giảm thuế của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
 • Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 • Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn.

Quyết toán thuế cuối năm thực hiện khi nào?

 • Doanh nghiệp có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu nhập miễn thuế, thu nhập được giảm thuế trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp có phát sinh các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp là trước ngày 31 tháng 3 của năm sau năm tính thuế.

Hồ sơ quyết toán gồm những gì?

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.
 • Bảng kê chi tiết các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập được giảm thuế, thu nhập được miễn giảm thuế theo mẫu số 03-3/TNDN.
 • Bảng kê chi tiết các khoản chi được trừ, không được trừ, được khấu trừ, không được khấu trừ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Bảng kê chi tiết các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn theo mẫu số 03-4/TNDN.
 • Các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, số thuế được hoàn.

Ý nghĩa quyết toán thuế đối với doanh nghiệp

 • Quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo công bằng xã hội; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.
 • Quyết toán thuế giúp doanh nghiệp xác định số tiền thuế phải nộp chính xác; tránh trường hợp bị phạt do nộp thiếu hoặc nộp thừa thuế.
 • Quyết toán thuế cũng giúp doanh nghiệp được hoàn thuế nếu có số thuế nộp thừa.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức là gì?

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức là dịch vụ do Kế Toán Hà Nội triển khai thực hiện. Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hoàn thành quyết toán thuế đúng thời gian, đúng mục đích và đúng pháp lý trong khoảng chi phí ưu đãi.

 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm bao gồm các nghiệp vụ như sau:
 • Đầu tiên Kế Toán Hà Nội sẽ tiến hành thu thập hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp.
 • Tiếp theo đó là thu thập thông tin về chế độ kế toán; hình thức kế toán; phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Tiến hành rà soát, đối chiếu tờ khai thuế với tờ khai thuế; điều chỉnh ngay khi có sai sót.
 • Thực hiện phân loại, hoàn thiện chứng từ trước khi làm sổ sách, báo cáo tài chính.
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển.
 • Đội ngũ phụ trách dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức sẽ tiến hành kiểm tra các khoản chi phí lương, bảo hiểm,…
 • Thực hiện tính toán, lập bảng khấu hao tài sản cố định đồng thời hạch toán trên phầm mềm kế toán.
 • Tổng hợp và kết chuyển thông tin để hoàn thành sổ sách kế toán; báo cáo tài chính; kết quả kinh doanh; thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Phụ trách thực hiện dịch vụ quyết toán thuế cuối năm sẽ trực tiếp in báo cáo tài chính; sổ sách kế toán.
 • Thay doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình các vấn đề khác có liên quan.

Chi phí dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức và các yếu tố ảnh hưởng

Về cơ bản dịch vụ quyết toán thuế cuối năm sẽ có mức chi phí phụ thuộc vào các yếu tố như sau:

 • Doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh phức tạp sẽ có chi phí dịch vụ quyết toán thuế cao hơn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh đơn giản.
 • Loại hình doanh nghiệp cũng là yếu tố chính khiến chi phí dịch vụ chênh lệch; những mảng xây dựng hay sản xuất thường sẽ lớn hơn các mảng khác.
 • Doanh nghiệp có nhiều hồ sơ quyết toán thuế sẽ có chi phí dịch vụ quyết toán thuế cao hơn doanh nghiệp có ít hồ sơ quyết toán thuế.
 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm tài chính lớn sẽ có chi phí dịch vụ cao hơn đối với những doanh nghiệp ít doanh thu.

Lời kết

Từ những chia sẻ về dịch vụ quyết toán thuế cuối năm tại Mỹ Đức kể trên ắt hẳn doanh nghiệp đã hiểu rõ hơn về công cụ đắc lực này. Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Kế Toán Hà Nội.