Bài viết cập nhật mới nhất

CV 4526/TCT-KK 2019 thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Tin tức kế toán CV 4526/TCT-KK 2019 thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

?? Bắt buộc cập nhật mã ngành mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh?

Kể từ ngày 20/8/2018, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới chính thức được áp dụng. Vậy, doanh nghiệp có bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới khi thay đổi đăng ký kinh doanh không?

?? Bắt buộc phải cập nhật mã ngành kinh tế mới hay không?

Để hướng dẫn việc thực hiện nội dung liên quan đến cấp nhật hệ thống mã ngành kinh tế mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành Công văn số 234/ĐKKD-NV, cụ thể như sau:

– Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 20/8/2018 thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo hệ thống mới;

– Việc cập nhật ngành, nghề theo hệ thống ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, việc cập nhật mã ngành nghề mới chỉ bắt buộc khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì cũng có thể đăng ký cập nhật hệ thống mã ngành mới theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.