Thủ tục doanh nghiệp Uncategorized

Con dấu hết giá trị sử dụng vẫn được giữ lại để nghiên cứu

Tin tức kế toán Con dấu hết giá trị sử dụng vẫn được giữ lại để nghiên cứu

Đó là những con dấu của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước dưới đây theo quy định của Quyết định 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019.

Con dấu hết giá trị sử dụng vẫn được giữ lại để nghiên cứu

Con dấu của một số cơ quan, tổ chức hết giá trị sử dụng vẫn được giữ lại

– Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội

– Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia

– Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng cục (trừ Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng)

– Văn phòng Chủ tịch nước

– Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án cấp tỉnh, huyện

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát cấp tỉnh, huyện

– Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nêu trên được giữ lại để lưu trữ, nghiên cứu lịch sử tại trụ sở cơ quan Lưu trữ lịch sử.

Quyết định này của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Mời các bạn xem thêm:

>> Doanh nghiệp ký hợp đồng khoán việc cần lưu ý những gì?
>> Doanh nghiệp chưa góp đủ vốn theo đăng ký kd có bị phạt không?