Hỏi đáp

Chuyên đề Hỏi – Đáp về Thuế Tháng 10/2017

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Câu hỏi 1:

Tôi bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, và dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế của khoản doanh thu này không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế của năm (12 tháng).Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm thì doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Như vậy, trường hợp của bạn doanh thu bình quân tháng là 10 triệu đồng tương ứng với một năm là 120 triệu đồng nên bạn thuộc diện phải nộp thuế khoán tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2017.

Câu hỏi 2:

Dự định đến tháng 9 năm 2017 tôi xin nghỉ kinh doanh 02 tháng để sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Như vậy nếu bạn xin tạm ngừng kinh doanh 02 tháng thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 02 tháng không có hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi 3:

Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng). Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm. Theo doanh thu ước tính của bạn bình quân một tháng là 10 triệu đồng thì doanh thu tương ứng của một năm 12 tháng là 120 triệu đồng lớn hơn 100 triệu đồng. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tương ứng với doanh thu phát sinh từ tháng 8 năm 2017.

Câu hỏi 4:

Dự định đến tháng 9 năm 2017 tôi xin nghỉ kinh doanh 02 tháng để sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Như vậy nếu bạn xin tạm ngừng kinh doanh 02 tháng thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 02 tháng không có hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi 5:

Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 8 năm 2017, dự kiến có doanh thu khoán của 05 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng). Xin hỏi tôi có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm. Theo doanh thu ước tính của bạn bình quân một tháng là 10 triệu đồng thì doanh thu tương ứng của một năm 12 tháng là 120 triệu đồng lớn hơn 100 triệu đồng. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tương ứng với doanh thu phát sinh từ tháng 8 năm 2017.

Câu hỏi 6:

Tôi đã đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2017Dự định đến tháng 9 năm 2017 tôi xin nghỉ kinh doanh 02 tháng để sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Như vậy nếu bạn xin tạm ngừng kinh doanh 02 tháng thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 02 tháng không có hoạt động kinh doanh.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Chuyên đề Hỏi – Đáp về Thuế Tháng 10/2017, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính