Uncategorized

Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh mới nhất

Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh, cho các đơn vị trực thuộc khác như thế nào? Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh cùng tỉnh, khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp.

 

Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh
         Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh , đơn vị trực thuộc cùng tỉnh, khác tỉnh.

Việc kê khai thuế GTGT cho chi nhánh, các đơn vị trực thuộc được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Theo quy định, người nộp thuế sẽ phải thực hiện kê khai thuế GTGT cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Ví dụ: Công ty bạn có trụ sở chính tại Quận Thanh Xuân. Thì hồ sơ khai thuế bạn phải nộp tới Chi cục thuế Thanh Xuân.

Sau đây là chi tiết cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh.

I. Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Nếu như cùng địa phương cấp tỉnh thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT chung cho cả chi nhánh tại trụ sở chính.

Ví dụ: Công ty Kế toán Hà Nội có trụ sở chính tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có chi nhánh trực thuộc tại Quận Hà Đông. Thì Công ty Kế Toán Hà Nội sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT chung cho cả chi nhánh Hà Đông tại chi cục thuế Quận Thanh Xuân.

– Nếu chi nhánh muốn kê khai thuế GTGT riêng thì có phải có các điều kiện sau để được xét duyệt.

    + Có con dấu riêng.

    + Có tài khoản tiền gửi ngân hàng riêng.

    + Có hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra.

 

Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh
Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh , cơ sở trực thuộc thực hiện hạch toán kế toán, không thực hiện hạch toán kế toán.

II: Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp.

 * Nếu đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất kinh doanh.

 – Cách kê khai thuế GTGT đối với trường hợp này đó là chi nhánh trực tiếp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

Ví dụ: Công ty Kế Toán Hà Nội có trụ sở chính tại Quận Thanh Xuân. Đồng thời có chi nhánh trực thuộc tại Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Và chi nhánh tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đối với trường hợp này chi nhánh tại Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ phải tự kê khai thuế GTGT và nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh là Chi cục thuế Quận Hồng Bàng và Chi cục thuế Quận Sơn Trà.

 * Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu.

Thì thực hiện khai thuế tại trụ sở chính giống như ở mục (I).

 * Đối với DN có dự án kinh doanh BĐS thành lập chi nhánh, Ban quản lý dự án…

Doanh nghiệp phải đăng ký thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời nộp thuế GTGT của hoạt động bất động sản cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.

Ví dụ: Công ty CP Bình Minh là chủ đầu tư hoạt động kinh doanh bất động sản tại Khánh Hòa. Công ty có mở chi nhánh tại đây để thực hiện quản lý dự án. Thì Công ty Bình Minh phải đăng ký, kê khai thuế GTGT đối với hoạt động bất động sản cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh tại Khánh Hòa.

 * Đối với chi nhánh là đơn vị SẢN XUẤT không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu.

Thì có hai trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Nếu cơ sở trực thuộc hạch toán kế toán. Thì:

  + Cơ sở phụ thuộc phải đăng ký nộp thuế theo PP khấu trừ tại nơi sản xuất.

  + Nếu cơ sở phụ thuộc điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính thì PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN GTGT. Đồng thời kê khai, nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi cơ sở phụ thuộc sản xuất.

Lưu ý: đối với doanh nghiệp không có sở sở trực thuộc hoặc có cơ sở trực thuộc trên cùng địa phương cấp tỉnh khi xuất hàng hoá luân chuyển nội bộ. Hoặc xuất hàng tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp 2: Nếu cơ sở trực thuộc hạch toán kế toán. Thì doanh nghiệp kê khai, nộp thuế cho các cơ sở trực thuộc tại trụ sở chính. 

Cách tính thuế GTGT phải nộp cho đơn vị trực thuộc đối với trường hợp này như sau:

Doanh thu chưa bao gồm VAT x 2% (Nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%).

Doanh thu chưa bao gồm VAT x 1% (Nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%).

Doanh thu để tính thuế GTGT phải nộp đối với cơ sở trực thuộc. Được căn cứ trên giá thành sản phẩm, hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương đó.

 – Nếu Thuế vãng lai ngoại tỉnh phải nộp > Thuế VAT phải nộp tại trụ sở chính.

Thuế GTGT phải nộp cho cơ sở trực thuộc được tính như sau:

= Thuế VAT tại trụ sở chính x Doanh thu chưa VAT ngoại tỉnh/
Tổng doanh thu chưa VAT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp

 – Nếu số thuế phải nộp tại trụ sở chính = 0. Thì không cần phải nộp thuế GTGT cho cơ sở trực thuộc.

Trên đây là Cách kê khai thuế GTGT cho chi nhánh, các cơ sở trực thuộc theo quy định mới nhất hiện nay. Kế toán cần xác định cơ sở trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh…) thuộc địa phương cùng hay khác cấp tỉnh với trụ sở chính để áp dụng cách kê khai, tính nộp thuế GTGT đúng theo quy định.

Các bạn xem thêm:

 >> Cách xử lý khi viết sai hóa đơn.

 >> Hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT.