Thuế TNCN Thuế TNCN?

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN- Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Ban hành theo Thông tư 92/2016TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Xem thêm:

>> 5 Lợi ích không thể bỏ qua của dịch vụ quyết toán thuế

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015
 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

                                                                                    NĂM …

 

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

  • Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………………………………….. ;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;
  • Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………… …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Các bạn có thể download: Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN  ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 tại đây: Giay uy quyen quyet toan 02 UQQT-TNCN

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN- Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính