Uncategorized

156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Tin tức kế toán:  Thông tư 156/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 06/11/2013 nhằm hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

 

Các bạn tải thông tư 156/2013/TT-BTC về:  >>>TẠI ĐÂY <<<

Xem thêm:

>>> Hệ thống các văn bản về Quản lý thuế mới nhất 2017.

>>> Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhẩt 2017.