Bài viết cập nhật mới nhất Uncategorized

Trường hợp nào được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt?

Tin tức kế toán Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu chỉ phải nộp duy nhất 1 lần ở khâu sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên đối với một số trường hợp, người nộp thuế sẽ được hoàn lại số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trước đó. 

Các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.

 – Thứ nhất: Được hoàn số thuế nộp thừa sau khi quyết toán thuế do sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

 – Thứ hai: Hoàn thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hoá thực tế xuất khẩu của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

 – Thứ ba: Hoàn thuế TTĐB theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 – Thứ tư: Hoàn thuế TTĐB theo điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

 – Thứ năm: Hoàn thuế trong khi số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế TTĐB phải nộp.

 – Thứ sáu: Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

các trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.

b) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo qui định của Chính phủ.

c) Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

d) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng tái xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

đ) Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc để phục vụ công việc khác trong thời hạn nhất định đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn thuế.

e) Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với khai báo; hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp thuế TTĐB.

g) Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, chủng loại theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu (do phía chủ hàng nước ngoài gửi sai), có giám định của cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm và xác nhận của chủ hàng nước ngoài mà được phép nhập khẩu thì cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận lại số thuế TTĐB phải nộp, nếu có số thuế đã nộp thừa thì được hoàn lại, nếu nộp thiếu thì phải nộp đủ số phải nộp.

Trường hợp được phép xuất khẩu trả lại nước ngoài thì được hoàn lại số thuế TTĐB đã nộp đối với số hàng xuất trả lại nước ngoài.

Trường hợp trả lại hàng cho bên nước ngoài trong thời hạn chưa phải nộp thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì cơ quan hải quan kiểm tra thủ tục và thực hiện việc không thu thuế TTĐB phù hợp với số hàng nhập khẩu trả lại nước ngoài.