Bài viết cập nhật mới nhất Uncategorized

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh được thực hiện như thế nào?

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong xây dựng, xây lắp, bất động sản…

1. Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là gì?

– Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

Là một khoản thuế GTGT) phải trích nộp cho cơ quan thuế khi kinh doanh bán hàng, thi công xây dựng, lắp đặt, chuyển nhượng bất động sản ở tỉnh khác.

  1. Bản chất của thuế vãng lai:
   • Là việc phân bổ nguồn thu ngân sách của các đơn vị quản lý nhà nước.
  2. Thuế suất thuế GTGT vãng lai:
   • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% thì chịu mức 2%.
   • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 05% thì chịu mức 1%.
   • Kê khai theo mẫu 05/GTGT: Có thể nộp online hoặc nộp trực tiếp. Tải mẫu tại đây
   • Sau khi xuất hóa đơn ( phát sinh doanh thu ): Trong vòng 10 ngày phải nộp tờ khai mẫu 05/GTGT đến CQT ngoại tỉnh ( Nếu phát sinh nhiều lần trong tháng có thể đăng ký kê khai theo tháng, hạn chót là ngày 20 hàng tháng).
   • Sau khi nộp thuế GTGT vãng lai, Công ty sẽ được khấu trừ tại trụ sở chính.

2. Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Trong tháng hoặc quý có phát sinh tiền nộp thuế:

=> Kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT của tờ khai mẫu 01/GTGT.

=> Phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật sang chỉ tiêu [39] trên tờ khai mẫu 01/GTGT.

*** Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được khấu trừ đầu vào tại trụ sở chính khi nộp tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh.

3. Hạch toán thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

a. Khi kê khai thuế vãng lại, hạch toán:

Nợ TK 333111

Có TK 333112 – Chi tiết cơ quan thuế tại tỉnh phát sinh

b. Thanh toán tiền thuế GTGT vãng lai, hạch toán:

Nợ TK 333112 – Chi tiết cơ quan thuế tại tỉnh phát sinh

Có TK 112,111, 131 ( Nếu chủ đầu tư thanh toán hộ)

c. Đồng thời, hạch toán khấu trừ tại trụ sở chính:

Nợ TK 1331

Có TK 333111

4. Đối tượng kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng tiếp tục tỉnh mà không lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khách trụ sở chính, mà giá trị công trình XD, LĐ, bán hàng vãng lại bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ trở lên

*** Ví dụ: Công ty TNHH TM DV Thành Đạt có trụ sở chính tại Hà Nội và thi công xây dựng công trình tại Tỉnh hải Dương. Thì Công ty TNHH TM DV Thành Đạt có trách nhiệm khai báo thuế vãng lai tại Hải Dương theo quy định.