Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi
Tin tức kế toán Theo quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nguyên tắc làm tròn số trong kế toán. Cách làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng.

1. Theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:

 “Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.”
 

2. Theo Công văn 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế hướng dẫn chi tiết hơn:

Như vậy:
 
– Khi viết hóa đơn hoặc làm sổ sách kế toán nếu bạn làm tròn số thì cụ thể như sau:
555 -> Làm tròn thành: 560
554 -> Làm tròn thành: 550

>> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn
>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Quy định làm tròn số tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính