Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015).

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán Theo Thông tư 200  

Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa TT200

Giải thích sơ đồ:
1. Mua hàng hoá nhập kho.
2. Xuất kho hàng hoá gửi đại lý, gửi đi bán.
3. Giá vốn hàng hoá xuất bán.
4. Giá vốn hàng hoá gửi đi bán và xác định là đã bán.
5. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
6. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác.
7. Doanh thu bán hàng hoá, thuế GTGT đầu ra.
8. Thanh toán tiền hoặc giảm khoản phải thu cho người mua về chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán.
9. Kết chuyển chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán ghi giảm doanh thu.
10. Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào bên có TK 911.
11. Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác.
12. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác vào bên có TK 911.
13. Kết chuyển giá vốn hàng bán vào bên nợ TK 911.
14. Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác vào bên nợ TK 911.
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.
16. Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành vào bên nợ TK 911.
17. Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại.
18. Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại.
19. Kết chuyển chi phí thuế TNDN  vào bên nợ TK 911.
20. Kết chuyển lãi.
21. Kết chuyển lỗ.
22, 23. Trích lập các quỹ, chia cổ tức, lợi nhuận cho cổ đông và nhà đầu tư.

 

Các bạn xem thêm:

>> Sơ đồ kế toán tài khoản 33381 – Thuế bảo vệ môi trường theo thông tư số 133

>> Sơ đồ kế toán Tài khoản 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất theo thông tư số 133

>> Sơ đồ kế toán Tài khoản 3336 – Thuế tài nguyên theo thông tư số 133

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Sơ đồ Kế toán tổng hợp ở đơn vị kinh doanh hàng hóa theo thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính