Hạch toán TT133 Sơ đồ hạch toán TT133

Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (KKĐK) theo thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Phương pháp kiểm kê định kỳtheo thông tư số 133/2016/TT-­BTC, ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế  độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC), có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Mời các bạn xem: