Thuế TNCN Tình huống nâng cao

Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN không?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Phụ cấp trách nhiệm là 1 khoản phụ cấp mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phát sinh. Nhưng khoản phụ cấp này có được tính vào chi phí hợp lý không?  Có tính thuế TNCN không? Đây là câu hỏi của nhiều bạn kế toán  Tin tức kế toán xin chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây: 

>> Trong thời gian thử việc có khấu trừ thuế TNCN không?
>> Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi?

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập từ tiền lương tiền công như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.”

 

Như vậy:

– Khoản phụ cấp trách  nhiệm cho người lao động là một khoản có tính chất tiền lương và có tính chất tiền lương.

– Khoản phụ cấp trách nhiệm không nằm trong các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế nên khoản phụ cấp trách nhiệm sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điểm mới Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động năm 2015

Khoản phụ cấp trách nhiệm cũng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu thỏa mãn các điều kiện tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

…..

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 

 Khoản phụ cấp trách nhiệm của người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu khoản chi đó thỏa mãn các điều kiện sau:

 

– Khoản chi đó để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khoản phụ cấp trách nhiệm phải ghi rõ điều kiện được hưởng, mức hưởng tại một trong các chứng từ sau:

+ Hợp đồng lao động.

+ Thỏa ước lao động tập thể.

+ Quy chế tài chính của công ty.

 

Kết luận:

– Khoản phụ cấp trách nhiệm cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu khoản phụ cấp đó thực tế chi trả và có quy định mức hưởng và điều kiện hưởng tại các hồ sơ tài chính của doanh nghiệp.

– Khoản phụ cấp trách nhiệm phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trước khi tính thuế TNCN của người lao động.

 

>> Trong thời gian thử việc có khấu trừ thuế TNCN không?
>> Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi?

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN không?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính