Thuế TNDN Xử lý vi phạm thuế TNDN

Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN mới nhất

 Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

    Tin tức kế toán Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực. Cùng với một số nội dung thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng được tính theo tỷ lệ mới.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

>>  Cách chuyển lỗ trên HTKK theo thông tư mới nhất
>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2017


 -Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.– Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.-Mới nhất, ngày 25/7/2016 Bộ Tài chính có văn bản số 10135/BTC-TCT V/v thực hiện Luật số 106/2016/QH13, có hướng dẫn rõ hơn các trường hợp tính tiền chậm nộp thuế sau ngày 01/7/2016. Theo đó, đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.Ví dụ 1:
Công ty TNHH BẢO NGỌC XANH có số thuế GTGT phát sinh của quý I/2016 là 150 triệu đồng, thời hạn cuối cùng phải nộp là 30/4/2016, nhưng đến ngày 30/7/2016 Công ty mới thực hiện nộp khoản thuế này. Như vậy, Công ty sẽ phải nộp tiền chậm nộp và phải tính theo tính theo hai mức:
Mức 1: Từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016 áp dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày.
Mức 2: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 29/7/2016 áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.Ví dụ 2:Công ty cổ phần Thiết bị điện Hưng Phát đã khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 và đến hết ngày 31/3/2016 đã nộp hết số thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai. Tuy nhiên, đến ngày 25/7/2016 Công ty phát hiện khai sai và phải làm tờ khai bổ sung, số thuế TNDN phải nộp thêm là 250 triệu đồng. Như vậy: Số tiền thuế phải nộp bổ sung (250 triệu đồng) cũng sẽ áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo hai mức:Mức 1: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016 áp dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày.
Mức 2: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 25/7/2016 áp dụng mức tính chậm nộp 0,03%/ngày.
 
KẾT LUẬN:
 a. Trước ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:
 
Số tiền phạt       =   Số tiền thuế chậm nộp         X   0.05%        X  Số ngày chậm nộp

 – Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:
 

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.07%  X  Tổng số ngày chậm nộp – 90

 b. Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

 c. Từ ngày 1/7/2016 mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
 

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp


>>  Cách chuyển lỗ trên HTKK theo thông tư mới nhất
>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2017

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính