Cach tinh luong lam bang luong
Bài viết cập nhật mới nhất

Lương cán bộ, công chức sẽ tăng kỷ lục vào năm 2020?

Tin tức kế toán Lương cán bộ, công chức sẽ tăng kỷ lục vào năm 2020?
Các năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng, kéo theo đó là lương và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức cũng tăng theo. Tuy nhiên, dự kiến năm 2020, mức lương này sẽ tăng kỷ lục.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, mức lương của các đối tượng này sẽ được tính theo công thức:

Mức lương của cán bộ, công chức = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở tính từ năm 01/10/2004 được xác định là 290.000 đồng (tại Nghị định 203 năm 2004). Sau đó, trung bình cứ một năm, mức này được điều chỉnh tăng một lần. Tuy nhiên, thông thường mức tăng chỉ dao động từ 90.000 đồng/tháng – 100.000 đồng/tháng, như:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

STT

Thời gian

Lương cơ sở

Mức tăng

1

Từ 01/07/2013 – hết tháng 4/2016

1,15

100.000

2

Từ 01/05/2016 – hết tháng 6/2017

1,21

60.000

3

Từ 01/07/2017 – hết tháng 6/2018

1,3

90.000

4

Từ 01/07/2018 – hết tháng 6/2019

1,39

90.000

5

Từ 01/07/2019

1,49

100.000

6

Dự kiến năm 2020

1,6

110.000

Căn cứ bảng trên, nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng được thông qua thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây.

Đồng thời, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Ví dụ như bảng lương của công chức A 3.1:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Nhóm Ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6
Hệ số lương 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00
Mức lương đến 30/6/2019 8.618 9.118 9.618 10.119 10.619 11.12
Mức lương từ 1/7/2019 9.238 9.7744 10.3108 10.8472 11.3836 11.92
Mức lương từ 2020 9.92 10.496 11.072 11.648 12.224 12.8

Có thể thấy, từ năm 2020, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng kỷ lục so với các năm trước đây. Đồng thời, việc tăng lương cơ sở sẽ kéo theo hàng loạt những phụ cấp, lợi ích tăng theo như:

– Mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

– Mức phí sinh hoạt, phí hoạt động;

– Các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp…

Đến năm 2021, sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở
Mặc dù năm 2020, mức lương cơ sở sẽ tăng kỷ lục nhưng theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương nêu tại Nghị quyết 27 thì từ năm 2021 sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở này.