Thủ tục bảo hiểm

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016

      Tin tức kế toán Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tới mọi người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm thực hiện, có nhiều nội dung của Luật bảo hiểm xã hội 2006 còn bất cập, không còn phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, vì vậy, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 (một số điểm có hiệu lực từ 1/1/2018), thay thế Luật bảo hiểm xã hội 2006.

>> Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?
>> Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng chế độ thai sản?

Mời các bạn tải Luật bảo hiểm số 58/2014/QH13 TẠI ĐÂY

>> Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?
>> Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng chế độ thai sản?