Bài viết cập nhật mới nhất

Kiến nghị sớm giảm thuế ưu đãi doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ

Tin tức kế toán Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây, về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được nhiều ưu đãi thuế. 

Chính sách này dự kiến áp dụng ngay từ ngày 1/7/2020, sớm hơn so với lộ trình ban đầu dự kiến áp dụng từ 1/1/2021.

Theo đó, dự kiến áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức từ 15 – 17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp.

Đồng thời, chính sách cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.

Trường hợp thực hiện từ tháng 7/2020, dự kiến sẽ có khoảng 700 nghìn doanh nghiệp (chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp trong cả nước) được hưởng lợi, qua đó giảm nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2020 khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng (cả năm là 15,6 nghìn tỷ đồng).

Trong khi mức thuế suất bình quân thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam ở mức 20%, thì ở một số quốc gia trên thế giới hiện đang duy trì mức thuế cao hơn Việt Nam, có nước mức thuế này lên đến hơn 33%.

Giống như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam cũng có số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp.

Đây vẫn là đối tượng cần được Chính phủ ưu tiên hỗ trợ dưới nhiều hình thức, trong đó có chính sách thuế để các doanh nghiệp này phát triển sản xuất, kinh doanh, không ngừng lớn mạnh, quay trở lại có đóng góp cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước./.