Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp

Không đăng ký chương trình khuyến mại sẽ bị xử phạt nặng

Căn cứ pháp lý

Luật Thương mại 2005
Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật Thương Mại Về Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại
Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Thương Mại, Sản Xuất, Buôn Bán Hàng Giả, Hàng Cấm Và Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại
Theo Điều 16 Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Luật Thương Mại Về Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại

         – Thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

        – Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến;

        – Cung cấp cho khách hàng, các thương nhân phân phối và các bên liên quan đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung thông tin phải thông báo công khai;

        –  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng đối với các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm khuyến mại

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi vi phạm

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định về khuyến mại;
b) Không thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin về chương trình khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ.
c) Thu các khoản phí, lệ phí, tiền từ khách khi thực hiện hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
d) Không tổ chức công khai/ không có sự chứng kiến của khách hàng về việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi.
đ) Không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
e) Tổ chức thi và mở thưởng không công khai/không có sự chứng kiến của đại diện khách hàng/không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện chương trình khuyến mại.
g) Khuyến mại mang tính may rủi mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thời gian, địa điểm thực hiện.
h) Không thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong chương trình khuyến mại mang tính rủi ro hoặc có kèm phiếu dự thi;
i) Không thực hiện việc trao giải thưởng trong thời hạn quy định.
k) Không xác nhận chính xác, kịp thời sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên;
l) Không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định trên phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi, vé số dự thưởng, thẻ khách hàng.. sử dụng trong các chương trình khuyến mại.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với:

a) Thương nhân không được quyền thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ khuyến mại;
b) Thực hiện khuyến mại cho thương nhân khác mà không có hợp đồng dịch vụ/thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại;
c) Không thông báo, không đăng ký hoặc thông báo, đăng ký không đúng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ;
d) Không thông báo hoặc không báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc trì hoãn việc thực hiện các nội dung của chương trình khuyến mại;
e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
g) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa;
h) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa;
i) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu hoặc giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quy định giá cụ thể;
k) Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá hoặc bằng chương trình mang tính may rủi không đúng quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại;
l) Sử dụng vé số dự thưởng có hình thức giống hoặc tương tự với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành hoặc sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng khi thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
m) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về việc trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng;
n) Chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ bị cấm, hạn chế kinh doanh hoặc kém chất lượng, chưa được lưu thông;
b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ bị cấm, hạn chế kinh doanh hoặc kém chất lượng, chưa được lưu thông;
c) Khuyến mại rượu, bia hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi; thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức;
đ) Khuyến mại thuốc chữa bệnh cho người;
e) Khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối khách hàng;
g) Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa không bảo đảm chất lượng theo quy định làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác;
h) Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;
i) Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng;
k) Nội dung chương trình thi của khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Lưu ý:

Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm