Bài viết cập nhật mới nhất Uncategorized

Hướng dẫn giá tính thuế GTGT với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Tin tức kế toán Đây là nội dung hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Cục thuế TP.Hà Nội tại Công văn 74027/CT-TTHT ngày 24/9/2019.

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

– Tại khoản 6 Điều 4 quy định: Chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Tại khoản 10 Điều 7 quy định: Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bất động sản Tây Hồ View được giao đất để thực hiện dự án “Tổ hợp chung cư văn phòng kết hợp dịch vụ, thương mại Newtatco” theo Quyết định 235/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND TP.Hà Nội thì khi bán các căn hộ thuộc của dự án cho khách hàng, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại tiết a.1 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật…”

Phần giá đất được trừ của dự án được chia cho số m2 sàn xây dựng không bao gồm diện tích dùng chung như hành lang, cầu thang, tầng hầm, công trình xây dựng mặt đất theo hướng dẫn tại tiết a.7 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.7) Trường hợp xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư để bán thì giá đất được trừ tính cho 1m2 nhà để bán được xác định bằng giá đất được trừ theo quy định từ điểm a.1 đến a.6 nêu trên chia (:) số m2 sàn xây dựng không bao gồm diện tích dùng chung như hành lang, cầu thang, tầng hầm, công trình xây dựng dưới mặt đất.”

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn giải quyết.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 74027/CT-TTHT ngày 24/9/2019.