Hỏi đáp Thủ tục doanh nghiệp

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp tờ khai thuế không?

 Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

    Tin tức kế toán Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu thấy quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp thuế môn bài không, có phải nộp báo cáo tài chính không? 

>> Những việc doanh nghiệp không được thực hiện, khi bị đóng mã số thuế
>> Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng kinh doanh.

  1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không

Căn cứ công văn số 1263/TCT – KK ngày 18 tháng 4 năm 2013 về thuế Môn bài, trong đó có quy định:

“1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.
Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.
Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.”

Lưu ý:

– Khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.

– Nếu hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

-Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

  1. Tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Theo điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014:

Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

 

KẾT LUẬN:

  1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch hoặc năm tài chính (01/01-31/12), không phát sinh nghĩa vụ thuế thì: -> KHÔNG phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

Ví dụ 1: ngày 25/12/2016 Công ty TNHH Bình Viên làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2017 thì:

– Không phải nộp thuế môn bài năm 2017

– Không phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

– Không phải nộp báo cáo tài chính năm 2017.

 

Ví dụ 2: Ngày 25/12/2016 công ty CP Thiết bị Điện Hưng Phát làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2017 – 30/07/2017 thì công ty công ty CP Thiết bị Điện Hưng Phát: phải làm như sau:

– Nộp thuế môn bài cho nửa năm 2017 (Do thuộc 06 tháng cuối năm)

– Nộp các tờ khai từ tháng 8/2017 – 12/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường.

  1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

– Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

 

Ví dụ 3: Ngày 25/02/2016 công ty Cổ Phần Nội Thất HD làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2016 – 01/03/2017 thì công ty Cổ Phần Nội Thất HD phải nộp:

Năm 2016:

– Nộp thuế môn bài cho cả năm 2016.

– Nộp tờ khai thuế các tháng 1/2016 – 02/2016, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng đã hoạt động.

Năm 2017:

– Nộp thuế môn bài cho cả năm 2017.(Do thuộc 6 tháng đầu năm)

– Nộp tờ khai thuế các tháng từ 3/2017 – 12/2017, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

 

> Những việc doanh nghiệp không được thực hiện, khi bị đóng mã số thuế
>> Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng kinh doanh.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải nộp tờ khai thuế không?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính