Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục bảo hiểm Uncategorized

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thanh tra BHXH liên ngành?

Tin tức kế toán Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thanh tra BHXH liên ngành? Đây là quan tâm của hầu hết các doanh nghiệp khi mà hiện nay Bảo Hiểm và Thuế đã bắt tay nhau. Bài viết dưới đây Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc hi vọng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp phòng ngừa được phần nào rủi ro khi thanh tra BHXH.

1. Cách Mà Doanh Nghiệp thường làm hiện nay như sau:

Thứ 1: DN thường chỉ đưa danh sách những người đóng bhxh vào còn những người không đóng bhxh sẽ bỏ ngoài danh sách.
Thứ 2: DN thường áp dụng ký hợp đồng cộng tác viên.
Thứ 3: DN thường ký hợp đồng đào tạo nghề tại DN
Thứ 4: DN thường nói rằng khi Đoàn BHXH đến thì chế hồ sơ cho BHXH 1 bộ, còn khi đoàn thuế đến thì lại chế cho thuế 1 bộ khác, Đến khi quyết toán lại chế 1 bộ khác, Liên ngành đến lại chế 1 bộ khác…vv

2. Tin tức kế toán xin phân tích ưu và nhược điểm của các cách mà DN hiện tại thường làm như sau:

Như các bạn biết khi kiểm tra BHXH đoàn thanh tra sẽ yêu cầu:

             1. Danh sách lao động của cty (có ngày vào, loại hợp đồng…)
            2. Hồ sơ lao động
            3. Bảng công bảng lương
            4. Báo cáo tài chính mục chi phí lương 334.
            5. Báo cáo quyết toán thuế TNCN của NLĐ
            6. Thang bảng lương.
            7. Các quyết định liên quan đến phụ cấp hàng tháng của NLĐ

Nguyên tắc của đoàn thanh tra BHXH đó là:

Lấy chi phí lương 334 so sánh với thuế thu nhập cá nhân và tiếp tục so với bảng lương thực tế sau đó so với thang bảng lương và so với hợp đồng lao động

3. Dựa vào những thông tin trên Tin tức kế toán có 1 số nhận xét sau về việc thực hiện đúng hay không theo quy định của bảo hiểm như sau:

Thứ 1. DN không thể bỏ qua lao động được vì đoàn kiểm tra sẽ cứ căn cứ tổng lương bảng lương và thuế TNCN mà sẽ tìm ra (334 và thuế TNCN đoàn thanh tra BHXH đều có được từ bên thuế)

Thứ 2. Hợp đồng cộng tác viên cũng là Hợp đồng lao động. Nếu người lao động đó chưa đóng BHXH ở đâu cho nên vẫn thuộc đối tượng đóng BHXH và vẫn chịu thuế TNCN như bình thường

Hiện nay nhiều DN ký hợp đồng công tác viên để tránh đóng bảo hiểm xã hội. Hay có những DN ký nhưng không nêu địa điểm giờ làm việc hay ký hợp đồng không để địa điểm làm việc, không để thời gian, không để BHXH Thì đều sai quy định. Vì nó được quy định rõ tại điều 23 luật lao động và không đóng BHXH xem lại nghị định 95/2013, 88/2015 hay 216 luật hình sự)

Thứ 3. Doanh Nghiệp ký hợp đồng đào tạo. Nhưng chỉ ký hợp đồng cho có vì thế mẫu hợp đồng đào tạo bị sai, áp dụng cũng sai, bảng công lương, bhxh cũng sai.

Nhiều DN Ký hợp đồng đào tạo mà không để ý hồ sơ đào tạo gồm những gì cần làm những công việc gì? Chỉ duy nhất hợp đồng đào tạo như vậy khi kiểm tra thanh tra hỏi không giải trình được.

Căn cứ theo chương 4 luật lao động, Nghị định 03/2014/NĐ-CP, thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH. Nghị định 48/2015 NĐ-CP, thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH. 

Hồ sơ để đảm bảo đúng quy định Công ty chứng minh cho việc đào tạo bao gồm:

   +   Thông báo tuyển dụng lao động để đào tạo hoặc đơn xin học nghề của người lao động
   + Danh sách theo dõi học viên đào tạo (gồm những học viên đang học, đã nghỉ – lý do) như CBCNV
   + Kết quả đánh giá học viên qua các giai đoạn đào tạo hoặc quá trình đào tạo.
   + Giáo án chi tiết các chương trình đào tạo (giáo án được phê duyệt)
   + Báo cáo định kỳ về lao động đào tạo (06 tháng/lần)
   + Hồ sơ theo dõi quá trình đào tạo của người học.
   + Khung chương trình đào tạo
   + Hợp đồng đào tạo
   + Hồ sơ học viên.
   + Quy trình đào tạo
   + Kết quả đào tạo.
   + Người đào tạo.