Cơ sở pháp lý Thuế nhà thầu

Công văn 12057/CT-TTHT hướng dẫn tỷ giá tính thuế cho nhà thầu nước ngoài

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 12057/CT-TTHT
V/v: Tỷ giá tính thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
Địa chỉ: Lô G19 Tầng trệt Aeon Bình Tân, số 1 Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0313666077

Trả lời văn bản số 01/CV-CT ngày 07/11/2016 của Công ty về tỷ giá tính thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) quy định đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước:

“…

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày phát sinh khoản tiền thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài bằng đồng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỉ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời đim thanh toán tin cho tổ chức nước ngoài đ tính, kê khai và nộp thuế nhà thu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
Như trên,
– P.KT2;
– P.PC;
– Lưu VT; TTHT.
22338817-2753-111116
_ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Công văn 12057/CT-TTHT hướng dẫn tỷ giá tính thuế cho nhà thầu nước ngoài, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính