Bài viết cập nhật mới nhất

Tin tức 2/8/2023: Nghĩa vụ của công chức thuế nhà nước

Công chức thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn tại Hội nghị tập huấn kỹ năng; nghiệp vụ về bồi thường nhà nước vừa được Tổng cục Thuế tổ chức sáng ngày 02/8. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại cơ quan Tổng cục Thuế và trực tuyến tại 63 điểm cầu Cục Thuế và 413 điểm cầu Chi cục thuế.

Những chia sẻ trong hội nghị về nghĩa vụ của công chức thuế nhà nước

Phát biểu tại hội nghị; Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn cho biết; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng; góp phần hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người; quyền công dân; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố; hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

Chia sẻ tại Hội nghị; Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định; đối với ngành Thuế; do phạm vi đối tượng quản lý rộng; với nhiều sắc thuế và các khoản thu thuộc NSNN khác nhau; pháp luật nói chung và pháp luật về thuế nói riêng thường xuyên được sửa đổi; bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nên mặc dù công chức thuế khi thi hành công vụ đều nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật nhưng không tránh khỏi một số sai sót dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đề nghị trực tiếp từ phó tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn

Với mong muốn công chức thuế có thể áp dụng ngay những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn hoạt động của mình; Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn đề nghị các công chức tham gia hội nghị nghiêm túc; tập trung theo dõi; lắng nghe; tích cực trao đổi; thảo luận với tinh thần cầu thị; nắm bắt các vấn đề thật chắc những kiến thức; những hiểu biết đã được trao đổi; truyền đạt tại hội nghị này.

Nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước có tính chất chuyên sâu; đặc thù; theo đó; hội nghị sẽ là cơ hội để các công chức làm nghiệp vụ liên quan được lắng nghe; hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc do Báo cáo viên Trần Việt Hưng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) trình bày liên quan đến kỹ năng; nghiệp vụ về trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

>>> Đọc thêm về nội dung hội Nghị TẠI ĐÂY