Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Để xác định được số vốn góp của mình thì phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Mẫu biên bản góp vốn thể hiện đầy đủ thông tin của người góp vốn như: họ tên, số tài sản định giá, phương thức định giá…. 

>  Các bạn có thể tải mẫu biên bản về:      TẠI ĐÂY

 

CÔNG TY ………                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số: …/BB – …………                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số …..

– Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ông ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ông ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

đã tiến hành định giá tài sản như sau

1. Tài sản định giá là ……………………………………………………………………………………………………..

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

4. Nội dung việc định giá: ……………………………………………………………………………………………..

3. Kết thúc định giá: ……………………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết của các bên tham gia định giá: …………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

 
Chữ ký của các thành viên

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính