Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, mục đích, hướng dẫn cách lập……. theo Thông tư 133…………

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng:

Các bạn tải mẫu về tại đây:

     +  File word:   TẢI VỀ

     +  File excel:   TẢI VỀ

1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

 –  Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

   +  Cột A,B,C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

   +  Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

   +  Cột 2,3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

   +  Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

 –  Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính