Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ 

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc (giá thực tế) quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho”.

Giá gốc ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho trong các trường hợp cụ thể được tính như sau:

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, các khoản thuế không được hoàn lại (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có)), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có):

+ Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT.

+ Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào bao gồm cả thuế GTGT.

+ Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái).

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp, tiền thuê ngoài gia công chế biến.

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: Là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được tặng, thưởng: Là giá trị thị trường tương đương cộng (+) với chi phí liên quan đến việc tiếp nhận (nếu có).

– Giá gốc của phế liệu thu hồi: Giá trị ghi sổ của phế liệu là giá ước tính có thể sử dụng được hay giá trị thu hồi tối thiểu.

Ví dụ:

Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Ngày 1/3/2017 công ty có hóa đơn GTGT mua vật liệu A về nhập kho như sau:

Tại ngày 1/3/2017 công ty chưa thanh toán tiền cho công ty CP Cơ Điện Lạnh Việt Nam.

– Ngày 1/3/2017 công ty có hóa đơn GTGT về chi phí vận chuyển vật liệu A về nhập kho như sau:

Tại ngày 1/3/2017 công ty thanh toán bằng tiền mặt VNĐ cho công ty vận tải Tân Hoàng Hiệp.

Căn cứ vào hóa đơn mua hàng và hóa đơn vận chuyển trên, kế toán tính trị giá thực tế (giá gốc) vật liệu A như sau:

Giá gốc nhập kho vật liệu A = 15,000,000 đ + 1,000,000 đ = 16,000,000 đ

ghi sổ kế toán như sau:

1. Phản ánh giá mua vật liệu A: Căn cứ vào hóa đơn GTGT  và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 (chi tiết: vật liệu A): 15,000,000 đ

Nợ TK 133 (1331): 1,500,000 đ

Có TK 331 (chi tiết: công ty CP Cơ Điện Lạnh Việt Nam): 16,500,000 đ.

2. Phản ánh chi phí vận chuyển vật liệu A: Căn cứ vào hóa đơn GTGT  và phiếu chi tiền, ghi:

Nợ TK 152 (chi tiết: vật liệu A): 1,000,000 đ

Nợ TK 133 (1331): 100,000 đ

Có TK 111 (1111): 1,100,000 đ.

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ , quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính