Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc năm 2018
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, giao khoán. Việc khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc được quy định như thế nào? Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ chi trả dưới 2.000.000 đồng? Điều kiện để được làm cam kết 02/CK-TNCN?

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Sau đây Tin tức kế toán xin được chia sẻ Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc.

Theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC  quy định Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc. Thì:

Đối với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công các tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Sẽ phải  thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Doanh nghiệp, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế. => Sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Và khấu trừ theo biểu thuế toàn phần (20%) đối với cá nhân không cư trú.

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc đối với cá nhân cư trú. Có 02 trường hợp xảy ra. Như sau:

 –Trường hợp 1. Nếu Người lao động ký hợp đồng lao động TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN.

Đối với trường hợp này nếu người lao động chỉ làm việc duy nhất tại một nơi hoặc kể cả nhiều nơi. Thì Doanh nghiệp hoặc cá nhân trả thu nhập vẫn phải khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với lao động đó.

Nếu người lao động trong trường hợp này nghỉ làm trước khi kết thúc thời hạn kết thúc hợp đồng 03 tháng.

 =>  Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

 – Trường hợp 2. Nếu người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động DƯỚI 03 THÁNG – Lao động thời vụ, thử việc. Thì Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc như sau:

 – Nếu tổng thu nhập TỪ 02 TRIỆU ĐỒNG (2.000.000 đồng/lần) TRỞ LÊN.

 => Doanh nghiệp hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ phải tiến hành KHẤU TRỪ 10%  trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 – Đối với cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập (Không có thu nhập tại bất cứ nơi nào khác).

Nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì có thể làm cam kết (02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC). Sau đó gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc năm 2018

Hướng dẫn Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc – Năm 2018.

 

Vậy Điều kiện để được làm cam kết 02/CK-TNCN là gì?

Bao gồm 3 điều kiện sau đây.

Thứ nhất. Người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Thứ hai. Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Thứ ba. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Đặt biệt lưu ýCá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình. Trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

 – Sẽ căn cứ vào cam kết của người lao động, tổ chức trả thu nhập để không khấu trừ thuế.

Tuy nhiên.

 – Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế. (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế). Và nộp danh sách này cho cơ quan thuế.

Như vậy.

Trước khi cho người lao động thực hiện làm cam kết 02/CK-TNCN tổ chức, cá nhân trả thu nhập cần lưu ý về điều kiện để được làm cam kết như đã nêu ở trên.

Các bạn xem và tải mẫu 02/CK-TNCN tại link dưới đây.

 >> Mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

 

Chúng ta có kết luận cho cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc. Như sau:

– Những lao động thời vụ, hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập dưới 2 triệu/lần hoặc dưới 2 trệu đồng/tháng.

 => Khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMDN photo đối với người lao động. Cùng với hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương.

(Như: phiếu chi, bảng chấm công, bảng lương hay biên bản nghiệm thu bàn giao công việc hoàn thành ….).

 – Nếu có Tổng thu nhập > 2 triệu/lần hoặc >2 triệu đồng/tháng. Thì khi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ thuế 10% thuế TNCN trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ.

Ví dụ: Công ty Kế Toán Hà Nội trong tháng 09/2018 có thuê lao động thời vụ trả lương 3.000.000/tháng và phụ cấp 200.000. Thì Dn sẽ phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập. Như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (3.000.000 + 200.000) x 10% = 320.000 (đồng).

Trường hợp không muốn khấu trừ 10%.

=> Thì Công ty KTHN cho người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN. Cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ. Thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

và người lao động có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ (để sau này cá nhân đi làm quyết toán thuế TNCN) cho mỗi lần khấu trừ thuế.

Hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Các DN muốn có chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải làm đơn gửi lên cơ quan thuế để mua
và DN phải sử dụng và quản lý như hóa đơn, DN phải báo cáo tình sử dụng hàng quý. Cuối năm vẫn phải quyết toán như nhân viên bình thường. Kê khai vào Phụ lục 05-2/BK-TNCN.

Lưu ý:

Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế. Hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.. (mẫu số 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo TT 92/2015/TT-BTC).

Các bạn đang xem Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc từ Trang Tintucketoan.com

 

Mời các bạn xem thêm:

 >> Hướng dẫn cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2018.

 >> Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương.

 >> Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính