Bài viết cập nhật mới nhất Ôn thi công chức thuế

Cách tính điểm thi công chức thuế và điều kiện thi đỗ

Cách tính điểm thi công chức thuế và điều kiện thi đỗ? Điều kiện thi đỗ công chức thuế đối với hình thức thi tuyển, hình thức xét tuyển của vòng 1, vòng 2 như thế nào?

 >> Xem thêm: Khóa ôn thi công chức thuế uy tín – chất lượng.

Cách tính điểm thi đỗ công chức thuế.

 1. ĐỐI VỚI HÌNH THỨC THI TUYỂN.

Để trúng tuyển vào công chức thuế, các bạn cần phải dự thi 2 vòng.

 – Vòng 1: Vòng thi trắc nghiệm 3 môn.

gồm 3 phần thi về kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Hình thức thi có thể thi trên giấy hoặc thi trên máy. Nếu thi trên máy thì sẽ không có phần thi tin học. (Năm 2019 không áp dụng thi môn tin học).

Tùy vào từng đối tượng mà có thể được miễn môn thi ngoại ngữ và tin học. Đối với năm 2019 không thi môn tin học.

 >> Xem thêm: Điều kiện được miễn môn thi công chức thuế.

 – Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế.

Cách tính điểm thi công chức thuế và điều kiện đỗ công chức thuế.

Theo quy định mới sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định về cách tính điểm thi công chức đối với từng vòng.

 1. Cách tính điểm thi công chức thuế và thời hạn công bố điểm thi đối với vòng 1.

 * Cách tính điểm thi công chức thuế vòng 1:

   – Kết quả của vòng 1 sẽ được căn cứ vào số lượng câu hỏi được trả lời đúng của thí sinh.

   – Nếu câu trả lời đúng của thí sinh đạt từ 50% trong tổng số câu hỏi trở lên là đỗ và đủ điều kiện để thi tiếp vòng 2.

 * Thời hạn công bố kết quả thi vòng 1 công chức thuế:

 – Nếu thi trên giấy:

  + Chậm nhất 20 ngày sau ngày kết thúc vòng thi phải thông báo kết quả thi cho thí sinh.

  + Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong trường hợp muốn phúc khảo điểm thi.

  + Điểm thi được công bố trên trang web của Tổng cục thuế.

 – Nếu thi trên máy:

  + Kết quả có kết quả ngay sau khi làm bài thi.

  + Thí sinh không được phúc khảo điểm thi đối với hình thức này.

Cách tính điểm thi công chức thuế vòng 1 và vòng 2

2. Cách tính điểm thi công chức thuế và thời hạn công bố điểm thi đối với vòng 2.

 – Vòng 2 được thi dưới dạng viết hoặc phỏng vấn.

 – Nếu thi dưới dạng phỏng vấn thì không có phúc khảo kết quả thi.

 – Cách tính điểm thi của 2 hình thức của vòng này như sau:

   + Thang điểm thi: 100 điểm.

   + Nếu bài thi vòng 2 được từ 50 điểm trở lên là môn thi đạt yêu cầu. 

 3. Điều kiện đỗ công chức thuế theo hình thức thi tuyển.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi công chức như sau:

 – Điều kiện 1: Là thí sinh có số điểm ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

 – Điều kiện 2: Điểm vòng 2 + điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Nếu sau khi cộng điểm ưu tiên mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

 – Kết quả của kỳ thi tuyển công chức sẽ không được bảo lưu cho các kỳ sau.

Xem thêm: Đối tượng và điểm ưu tiên đối với thi tuyển công chức. 

Ôn thi công chức thuế

Liên hệ để được tư vấn về khóa ôn thi công chức thuế 

Hotline: 0386 348 639 – Ms.Dung.

          Để được tư vấn miễn phí!

ĐỐI VỚI HÌNH THỨC XÉT TUYỂN.

Điều kiện để được ứng tuyển theo hình thức xét tuyển công chức là đủ điều kiện dự tuyển và cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 

Các thí sinh dự tuyển theo phương thức xét tuyển. Cần phải xét qua 2 vòng:

 – Vòng 1: Xét hồ sơ.

Hội đồng xét tuyển căn cứ trên hồ sơ và yêu cầu công việc, nếu thí sinh nào đỗ thì sẽ thông báo để tham gia xét tuyển vòng 2.

 – Vòng 2: Phỏng vấn.

 – Điều kiện 1: Vòng phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Nếu thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên đối với vòng này thì đỗ.

 – Điều kiện 2: Nếu số điểm vòng 2 + điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn ở vòng 2 + điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Kết quả xét tuyển không được bảo lưu cho năm sau.

Trên đây là cách tính điểm thi công chức thuế qua 2 vòng thi và điều kiện để trúng tuyển kỳ thi công chức thuế theo quy định mới sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

 

Có thể bạn quan tâm: 

 >> Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế sát đề thi

 >> Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.