Kế toán giá thành

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Đối tượng nào nên áp dụng Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Trình tự đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương và ví dụ chi tiết.

Cơ sở SXKD, phải dựa vào đặc điểm SXKD của cơ sở để tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các cách sau: Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu (chính trực tiếp hoặc trực tiếp); hoặc Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Xem thêm Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL TẠI ĐÂY.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Xem thêm Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức TẠI ĐÂY.

Mời bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – Đối tượng nào nên áp dụng.

Nếu Cơ sở có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiềukhông đều nhau >>> Thì áp dụng cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.

Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương tính toán phức tạp nhưng chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ được tính tương đối chính xác, phù hợp với nguyên tắc giá gốc trong tính giá vốn sản phẩm sản xuất.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – Trình tự thực hiện.

Trước khi đi vào trình tự thực hiện của Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngCác bạn cần nắm được giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp này bao gồm khoản mục chi phí nào? 

Theo Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương thì >>> Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ = Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí Nguyên liệu vật liệu trực tiếp cộng (+)  Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí Nhân công trực tiếp cộng (+)  Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theochi phí sản xuất chung. Cụ thể hóa theo công thức sau: 

Trình tự thực hiện: 

Để đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau: 

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngKhi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp >>> Để đơn giản thì khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí NVL nửa thành phẩm của giai đoạn trước) tính cho sản phẩm hoàn thànhsản phẩm dở dang như nhau.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Khi đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung >> > thì Chúng ta phải xác định được Số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương trong kỳ. Và được xác định theo công thức sau:

 

Mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm do cở sở sản xuất tự đánh giá.

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp, theo công thức:

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí Nhân công trực tiếp, theo công thức sau:

 

 • Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí Sản xuất chung, theo công thức sau:

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương – VÍ DỤ mô tả.

Trên đây các bạn đã xem hướng dẫn lý thuyết về cách Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng Kế Toán Hà Nội nghiên cứu ví dụ sau nhé.

SỐ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ SPDD CUỐI KỲ.

 Tại Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội, trong tháng 1/2019 có số liệu sau:

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đươngĐơn vị tính nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Giá trị sản phẩm dở dang đầu T1/2019 là: 370,000 nghìn đồng.

Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 220,000 nghìn đồng.
 • Chi phí nhân công trực tiếp:        110,000 nghìn đồng.
 • Chi phí sản xuất chung:                40,000 nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Chi phí sản xuất phát sinh trong T1/2019 là: 3,300,000 nghìn đồng.

Trong đó:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2,000,000 nghìn đồng.
 • Chi phí nhân công trực tiếp:        1,000,000 nghìn đồng.
 • Chi phí sản xuất chung:                 300,000 nghìn đồng.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Kết quả sản xuất cuối T1/2019 như sau:

 • Hoàn thành nhập kho 5,000 sản phẩm.
 • Còn lại 700 sản phẩm dở dang với mức độ (tỷ lệ) hoàn thành của sản phẩm là 50%.

Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương.

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SPDD CUỐI KỲ.

Với số liệu trên, Công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương, như sau:

a) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp là:

= 220,000 nghìn đồng + 2,000,000 nghìn đồng x 700 SP = 272,632 nghìn đồng
5,000 SP + 700 SP

b) Tính số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương cuối T1/2019 là:

700 SP (dở) x 50% = 350.000 SP.

c) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Nhân công trực tiếp là:  

= 110,000 nghìn đồng + 1,000,000 nghìn đồng x 350 SP = 72,617 nghìn đồng.
5,000 SP + 350 SP

d) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T1/2019 theo chi phí Sản xuất chung là:  

= 40,000 nghìn đồng + 300,000 nghìn đồng x 350 SP = 22,243 nghìn đồng.
5,000 SP + 350 SP

 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là: 272,632 + 72,617  + 22,243 = 367,492 nghìn đồng.

Cảm ơn Bạn đã theo dõi bài viết Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương do Kế Toán Hà Nội trình bày. Nếu bạn tự tin về kiến thức kế toán của mình >>> Xem thêm cách luyện thi để có CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ. Chứng chỉ đại lý thuế giúp bạn nâng cao giá trị bản thân và tăng thu nhập.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành tương đương, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính