Uncategorized

Nâng Cấp Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.1.6 Áp dụng từ 23/3/2019

Bắt đầu từ ngày 23/03/2019, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.1.6 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

 Tải về: HTKK 4.1.6 TẠI ĐÂY

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp, cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.6. 

                           NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.1.6

1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)

Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán:

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242

Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.2Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

3. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

4. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

5. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB)