Bài viết cập nhật mới nhất

Doanh nghiệp không thông báo tài khoản ngân hàng, công ty bị phạt nặng

Tin tức kế toán Sau khi đăng ký kinh doanh xong, doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng và thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nếu không thông báo tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp sẽ bị phạt bao nhiêu?

Chậm hoặc không thông báo phạt đến 5 triệu đồng

Trước đây, doanh nghiệp thông báo tài khoản ngân hàng theo mẫu 08-MST đến cơ quan thuế quản lý nhưng từ ngày 01/11/2015 (ngày Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực), việc này được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở.

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt tru sở chính.

Theo đó, nếu doanh nghiệp không thông báo tài khoản ngân hàng hoặc chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt theo Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn từ 01 – 30 ngày: Phạt tiền từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng;

– Thông báo quá thời hạn từ 31 – 90 ngày: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng;

– Thông báo quá thời hạn từ 91 ngày trở lên: Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp còn buộc phải thông báo thông tin tài khoản ngân hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.