Thuế TNDN Tình huống nâng cao

Doanh nghiệp chi thưởng ngày quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí không?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Xem thêm:  

                >> Phụ cấp điện thoại có tính vào thu nhập tính thuế TNCN không?
                >> Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí hợp lý không?

> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất


“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


… 2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:


… b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.


2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:


… Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”.

 

KẾT LUẬN


Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có chi tiền thưởng vào các ngày lễ, tết cho người lao động được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty thì các khoản tiền thưởng này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Trường hợp Công ty có chi hỗ trợ cho nhân viên đi học (bồi dưỡng nghiệp vụ, học thêm văn bằng khác, học nâng cao lên thạc sĩ, tiến sĩ…), nếu tổng khoản chi có tính chất phúc lợi (trong đó có khoản chi hỗ trợ này) không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

Xem thêm:  

                >> Phụ cấp điện thoại có tính vào thu nhập tính thuế TNCN không?
                >> Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí hợp lý không?

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Doanh nghiệp chi thưởng ngày quốc khánh 2/9 có được tính vào chi phí không?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính