Bài viết cập nhật mới nhất

Đưa ra danh sách người nộp thuế có rủi ro cao nhờ ứng dụng 4.0

Để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành và áp dụng đồng bộ: Quy trình áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn và triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT có khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn để phục vụ công tác quản lý thuế.

Thông tin về quản lý danh sách người nộp thuế có rủi ro cao

Trong thời gian vừa qua Tổng cục Thuế ban hành các công văn chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp (DN) thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, rủi ro cao như: thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số; các DN có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn; dầu khí, xăng dầu, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản; linh kiện điện tử; các DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế;…

Trong đó, sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các DN thuộc danh sách người nộp thuế có rủi ro cao; DN có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án…

Đồng thời, ngành Thuế đã triển khai áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao, đặc biệt với một số mặt hàng: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản; kiểm soát hoạt động thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Chia sẻ từ đại diện cục Thanh tra

Đại diện lãnh đạo Cục Thanh tra Kiểm tra cho biết, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về gian lận, trốn tránh thuế, ngành, lĩnh vực còn dư địa thu lớn như: kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, tăng cường chống gian lận hoàn thuế, hóa đơn, chuyển giá… tiếp tục tăng cường quản lý thu đối với các DN kinh doanh TMĐT trên các sàn giao dịch điện tử, các DN kinh doanh vàng bạc, đá quý…

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, ngành có liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện các hành vi vi phạm; thực hiện thanh tra, kiểm tra xác định sai phạm để chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT).

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tăng cường tuyên truyền đến NNT về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; đặt mục tiêu mỗi một công chức thuế là một kênh tuyên truyền đến NNT về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm…

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY