Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu TT 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC) có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Để có cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu một cách chính xác, chúng ta phải biết được TK 418 phản ánh cái gì?. Nội dung và kết cấu tài khoản ra sao?

 * Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu phản ánh nội dung gì?.

Tài khoản 418 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu

 * Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Bên Nợ:

Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có:

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có:

Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

Sau khi hiểu rõ được nội dung phản ánh và kết cấu của tài khoản 418. Mời các bạn xem Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu một số nghiệp cụ chủ yếu sau đây.

 * Cách hạch toán tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 133.

a) Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán vào TK 421 và TK 418 như sau:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

b) Khi sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu được ghi sổ như sau:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có các TK 111, 112.

c)  Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

d) Khi dùng các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất kinh doanh.

– Ghi tăng TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

Có các TK 111, 112, 331 (trường hợp mua sắm TSCĐ)

– Đồng thời với công việc ghi tăng TSCĐ, kế toán ghi chuyển nguồn vốn, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

e) Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (giá phát hành)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành thấp hơn mệnh giá – nếu có).

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá – nếu có).

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu TT 133 , quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính