Bài viết cập nhật mới nhất

Bản Đồ Số Hộ Kinh Doanh: Công Cụ Hỗ Trợ Quản Lý Thuế Minh Bạch

Trước đây; việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công; chưa được thể hiện trực quan; chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm dễ dàng. Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số; điện tử hóa trong công tác quản lý thuế; Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” để nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Giai đoạn 1 triển khai bản đồ số hộ kinh doanh tại 5 địa phương

Để tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số; điện tử hóa trong công tác quản lý thuế; ngày 20/7 vừa qua; Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN về việc triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” áp dụng trong toàn ngành Thuế; nhằm nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thông tin về lộ trình triển khai chức năng “Bản đồ số HKD”; bà Nguyễn Thị Lan Anh – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa; hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết; từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023; Tổng cục Thuế triển khai giai đoạn 1 tại 5 Cục Thuế; gồm: Hà Nội; Bình Định; Long An; Thanh Hóa; Hòa Bình.

Kết thúc giai đoạn 1; các Cục Thuế báo cáo đánh giá những kết quả đạt được; các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có); trên cơ sở đó Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Tiếp đó; từ 01/2/2024; Tổng cục Thuế sẽ triển khai giai đoạn 2; đối với 58 cục thuế còn lại. Từ 1/3/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh; người dân; doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Bà Lan Anh cho biết; “Bản đồ số HKD” là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18; khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nguyên tắc vận hành của chức năng bản đồ số 

Bản đồ số HKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chức năng Bản đồ số HKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh; người dân; doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu; phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc; mọi nơi.

Bản đồ số hộ  được cài đặt; quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế; các thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số HKD được cập nhật tự động; thường xuyên; liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên webside của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế địa phương theo chức năng; nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số HKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng Bản đồ số HKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành Thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY