Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
Kê khai, nộp thuế Thuế XNK

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

Tin tức kế toán Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan? Hàng xuất khẩu phải mở tờ khai hải quan theo quy định, tuy nhiên một số trường hợp áp dụng các loại hàng xuất không phải mở tờ khai, cụ thể là những trường hợp nào. Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc qua nội dung dưới đây:

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

I. Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

 Nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng không cần mở tờ khai, tiết kiệm rất nhiều chi phí như: CP xuất khẩu hàng tại chỗ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hàng hóa, xuất hàng tại kho ngoại quan. Bao gồm các trường hợp như sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Dịch vụ xuất khẩu

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử (tải trực tiếp trên mạng). Trường hợp này bên mua phải xác nhận đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).”

 Lưu ý :

Xuất khẩu phần mềm dưới các hình thức: tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng vẫn phải lập tờ khai hải quan

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

II. Quy định về thuế GTGT đầu ra với hàng xuất khẩu không cần mở tờ khai hải quan

Dựa vào thông tư số 219/ 2013/ TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 quy định về hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT.
Dựa vào điều 16: Quy định về khấu trừ và hoàn thuế đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu hướng dẫn một số trường hợp sau không cần mở tờ khai hải quan:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trường hợp đơn vị và cơ sở sản xuất kinh doanh dich vụ, phần mềm với phương tiện điện tử sẽ không cần mở tờ khai hải quan. Trường hợp này, đơn vị kinh doanh chỉ cần thực hiện đầy đủ những quy chế về thủ tục xác nhận là bên mua hàng nhận được dịch vụ. phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử áp dụng đúng theo quy định của luật thương mại điện tử tại Việt Nam.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Các hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình tại nước ngoài hoặc ở các khu vực phi thuế quan.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trong trường hợp mà cơ sở kinh doanh cung cấp thêm thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh như: điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa, lương thực, hàng hóa tiêu dùng thường xuyên, dụng cụ bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

= > Như vậy: Trường hợp doanh nghiệp sản xuất cung ứng được những sản phẩm nêu trên thì áp dụng mức thuế suất là 0% và không cần lập tờ khai hải quan.

 III.  Điều kiện và thủ tục để áp dụng thuế suất GTGT 0% và không cần mở tờ khai hải quan:

Để được áp dụng thuế suất 10% doanh nghiệp xuất khẩu cần có đầy đủ bộ hồ sơ như sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Đơn hàng, phiếu xuất kho
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Giấy phép kinh doanh của Bên Mua (Trường hợp mà bên mua nằm ở khu chế xuất hoặc khu công nghiệp sẽ cần có giấy phép đăng kí kinh doanh lần đầu và lần cuối ( xin bản lúc bắt đầu được chứng nhận là đủ điều kiện doanh nghiệp trong khu chế xuất).
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Quy định và thể hiện cả giấy báo Có mà ngân hàng đã thu tiền Công Nợ của khách hàng
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Hóa đơn bán ra thương mại hoặc VAT thuế suất 0%
Nếu đáp ứng đầy đủ hồ sơ quy định trên thì sẽ không cần lập tờ khai hải quan và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Khi khai thuế sẽ áp dụng kê khai đầu ra ở mục (29): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

IV. Quy định cụ thể về hóa đơn bán hàng: 

Quy định về căn cứ pháp lý dựa vào TT119/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014) quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 5 về bổ sung và sửa đổi nội dung của khoản 2, điều 3 TT39/2014/TT-BTC

Theo quy định trên thì bắt đầu từ ngày 01/09/2014 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tới công ty nước ngoài có sử dụng hóa đơn thương mại sẽ không phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trong những trường hợp mà công ty tồn hóa đơn xuất khẩu hàng mà không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn nữa thì sẽ được tiếp tục sử dụng theo quy định tại thủ tục hủy hóa đơn ở điều 29 của TT39/2014/TT-BTC

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trường hợp mà hóa đơn thương mại của đơn vị tự thiết kế theo quy định thương mại quốc tế sẽ không cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn hay báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp sở tại.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trong trường hợp mà doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý phải kê khai hóa đơn thương mại thực hiện trên bảng kê hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT.

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại và XNK Phong Anh kê khai thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ có hoạt động bán hàng xuất khẩu trong nước và nước ngoài. Như vậy Công ty TNHH Thương mại và XNK Phong Anh sẽ tính hóa đơn GTGT với cơ sở bán hàng trong nước không cần phải lập hóa đơn GTGT với hàng hóa xuất khẩu nước ngoài.

Công văn tham khảo chi tiết tại công văn số 11561/CT-TTHT ban hành năm 2014 quy định về việc sử dụng hóa đơn thương mại với hoạt động sản xuất dịch vụ xuất khẩu tính theo quy định do chi cục thuế TPHCM hướng dẫn.

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply