Bài viết hướng dẫn KTTL Kế toán tiền lương

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng 2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng 2019. Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành nghị định 157/2018/NĐ-CP nhằm quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Nghị định áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ từ 5-5,8% so

Chi tiết...