Thuế TNCN Thuế TNCN?

Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ?

Tin tức kế toán Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cụ thể như sau: >> Lớp học

Chi tiết...
Thuế TNCN Thuế TNCN?

Mã số thuế cá nhân là gì? Mã số thuế cá nhân dùng để làm gì?

 Tin tức kế toán Hiện nay rất nhiều kế toán viên cũng như nhân viên chưa hiểu rõ được định nghĩa về loại mã số này. Trong bài này hãy cùng Tin Tức Kế Toán tìm hiểu xem mã số thuế cá nhân là gì và những ưu điểm khi có mã số thuế cá nhân.

Chi tiết...