Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 112 -­ Tiền gửi Ngân hàng theo thông tư 133

Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng, theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 112 theo thông tư 133 như thế nào? Mời các bạn theo

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán tài khoản 111 -­ Tiền mặt theo thông tư 133

Giống với thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 200. Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 133 như thế nào?. Mời các bạn theo dõi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT133 Hạch toán TT133

Cách hạch toán thuế nhập khẩu (tài khoản 3333) theo thông tư 133

Thuế nhập khẩu là sắc thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế. Khi hạch toán kế toán, sử dụng Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu), để phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân

Chi tiết...