Thuế GTGT Xử lý vi phạm thuế GTGT

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt mới nhất

25/10/17Tin tức kế toán Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 cụ thể như sau: >>  Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại >>   Hướng dẫn

Chi tiết...
Thuế GTGT Xử lý vi phạm thuế GTGT

Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

3/10/17Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính >>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >> Hướng

Chi tiết...