Bài viết cập nhật mới nhất Thuế GTGT

Công văn số 4158 ngày 14/10/2019 về hoàn thuế GTGT