Thuế TNDN

Thuế TNDN?

 • Các khoản chi phí bị khống chế năm 2018

  Các khoản chi phí bị khống chế năm 2018 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất 2018? Các chi phí trang phục, phụ cấp công tác, phụ cấp điện thoại có bị khống chế không? Chi phí tiếp khách, […]

 • Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ

  Tin tức kế toán: Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018. Bao gồm: các khoản chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca. Các khoản chi thưởng sáng kiến, chi bảo hộ lao […]

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất; ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế) […]

 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm

  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm 2018 cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Cách xác […]

 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập, tổ chức như thế nào? Tỷ lệ trích lập quỹ là bao nhiêu? Quỹ được chi vào những nội dung nào? Xử lý ra sao khi sử dụng không hết […]

 • Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng Mục đích. Thông tư số 12.2016.TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28 tháng 6 năm 2016, […]

 • Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

  Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN A. Thông tư hướng dẫn về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất  * Thông tư gốc: Thông tư 78/2014/TT-BTC được hướng dẫn tại Điều 8  * Các thông tư sửa đổi, bổ sung cho thông tư gốc (Thông tư 78/2014/TT-BTC) bao gồm: a) Thông […]

 • Xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018

  Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018. Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018 đối với Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp (Cách xác định doanh thu chung. Thời […]

 • Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

  Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 Kế Toán Hà Nội xin tổng hợp Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 theo cơ sở pháp lý mới nhất hiện nay như sau: Thông tư hiện nay đang áp dụng […]

 • Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018? Thu nhập khác bao gồm những khoản nào năm 2018?

  Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018? A. Thông tư hướng dẫn về Thu nhập khác áp dụng năm 2018: – Thông tư 78/2014/TT-BTC (thông tư gốc). – Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa bổ, bổ sung và thay thế một số điều của thông 78/2014/TT-BTC).           […]

Cơ sở pháp lý

 • Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế TNDN.   Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018   BẢNG HỆ THỐNG […]

 • Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán: Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 được Chính Phủ ban hành ngày 16/03/2018 nhằm hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và bổ sung một số điều  của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014. Các bạn tải về Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018:  TẠI ĐÂY     Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày […]

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán:  Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ.   Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017   Các bạn tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP: TẠI ĐÂY     CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA […]

 • Một số điểm mới trong quyết toán thuế TNDN

  Tin tức kế toán  Tháng 3 hàng năm là thời điểm phải lập báo cáo quyết toán thuế năm vì thế công việc của kế toán khá bận rộn và áp lực. Như mọi năm việc quyết toán thuế được thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC nên về cơ […]

 • Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

  Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNDN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNDN. […]

 • 26/VBHN-BTC Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN  – Văn bản 26/VBHN-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP được hợp nhất từ 04 thông tư sau:  1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014  2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC […]

 • 12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau:  1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, có hiệu […]

 • CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản

  Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 71/TCT-CS trả lời công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản.  »  » Các bạn tải công văn về:    TẠI ĐÂY […]

 • CV 6150/TCT-CS hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư

  Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 6150/TCT-CS trả lời công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự […]

 • CV 405/TCT-CS An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN

  Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 405/TCT-CS trả lời công văn số 3235/CT-TTr ngày 25/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN.  >>>   Các bạn tải công văn về:     TẠI ĐÂY      BỘ TÀI […]

Tình huống nâng cao

Xử lý vi phạm thuế TNDN