Thuế TNDN

Thuế TNDN?

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất; ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế) […]

 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm

  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm 2018 cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Cách xác […]

 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập, tổ chức như thế nào? Tỷ lệ trích lập quỹ là bao nhiêu? Quỹ được chi vào những nội dung nào? Xử lý ra sao khi sử dụng không hết […]

 • Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng Mục đích. Thông tư số 12.2016.TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28 tháng 6 năm 2016, […]

 • Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

  Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN A. Thông tư hướng dẫn về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất  * Thông tư gốc: Thông tư 78/2014/TT-BTC được hướng dẫn tại Điều 8  * Các thông tư sửa đổi, bổ sung cho thông tư gốc (Thông tư 78/2014/TT-BTC) bao gồm: a) Thông […]

 • Xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018

  Xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018 Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018 đối với Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp (Cách xác định doanh thu chung; Thời điểm xác đinh […]

 • Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

  Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 Kế Toán Hà Nội xin tổng hợp Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018 theo cơ sở pháp lý mới nhất hiện nay như sau: Thông tư hiện nay đang áp dụng […]

 • Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018? Thu nhập khác bao gồm những khoản nào năm 2018?

  Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018? A. Thông tư hướng dẫn về Thu nhập khác áp dụng năm 2018: – Thông tư 78/2014/TT-BTC (thông tư gốc). – Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa bổ, bổ sung và thay thế một số điều của thông 78/2014/TT-BTC).           […]

 • Mẫu 04/TNDN- Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

  Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: – Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % […]

 • Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

  Tin tức kế toán Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN […]

Cơ sở pháp lý

 • Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế TNDN.   Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018   BẢNG HỆ THỐNG […]

 • Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán: Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 được Chính Phủ ban hành ngày 16/03/2018 nhằm hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và bổ sung một số điều  của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014. Các bạn tải về Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018:  TẠI ĐÂY     Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày […]

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán:  Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ.   Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017   Các bạn tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP: TẠI ĐÂY     CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA […]

 • Một số điểm mới trong quyết toán thuế TNDN

  Tin tức kế toán  Tháng 3 hàng năm là thời điểm phải lập báo cáo quyết toán thuế năm vì thế công việc của kế toán khá bận rộn và áp lực. Như mọi năm việc quyết toán thuế được thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC nên về cơ […]

 • Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất 2017

  Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNDN 2017 cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNDN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNDN. Sau […]

 • 26/VBHN-BTC Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN  – Văn bản 26/VBHN-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP được hợp nhất từ 04 thông tư sau:  1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014  2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC […]

 • 12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau:  1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, có hiệu […]

 • CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản

  Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 71/TCT-CS trả lời công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản.  »  » Các bạn tải công văn về:    TẠI ĐÂY […]

 • CV 6150/TCT-CS hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư

  Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 6150/TCT-CS trả lời công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự […]

 • CV 405/TCT-CS An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN

  Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 405/TCT-CS trả lời công văn số 3235/CT-TTr ngày 25/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN.  >>>   Các bạn tải công văn về:     TẠI ĐÂY      BỘ TÀI […]

Tình huống nâng cao

 • Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018 Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018

  Tin tức kế toán Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018 Xem thêm: >> Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ? >> Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì? >> Từ 1/1/2018: Lương tối thiểu tăng thêm từ 180.000 – 230.000 đồng >> Hệ thống […]

 • Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca theo quy định mới nhất

  Tin tức kế toán Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân. Trước 15/10/2016, mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca tối đa người lao động được hưởng là 680.000 đồng/tháng. […]

 • CP lương của GĐ công ty TNHH MTV, DNTN có được cho vào chi phí?

  Tin tức kế toán Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải tính thuế TNCN không? Sau đây Tin tức kế toán sẽ làm […]

 • Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

  Tin tức kế toán Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân và có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không? Đó là câu hỏi mà nhiều bạn kế toán băn khoăn. Bởi hầu hết doanh nghiệp nào cũng có những khoản chi phí xăng xe […]

 • Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ?

  Tin tức kế toán Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên là hình thức mà rất nhiều doanh nghiệp áp dụng để khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của nhân viên. Nhưng Chi tiền bồi dưỡng tại chỗ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế […]

 • Xử lý công cụ dụng cụ và tài sản cố định sau quyết toán thuế

  Tin tức kế toán Xử lý công cụ dụng cụ và tài sản cố định sau quyết toán thuế như thế nào? Chi phí phân bổ TSCĐ, CCDC đã đưa vào chi phí thì xử lý ra sao trong trường hợp chi phí đó khi quyết toán được liệt kê là chi phí không hợp […]

 • Cách hạch toán chi phí thuê văn phòng

  Tin tức kế toán Chi phí thuê thuê văn phòng hạch toán như thế nào? Nếu trả trước, trả hàng tháng hoặc trả nhiều kỳ thì phải làm gì? Cách hạch toán tiền Thuế nộp thay cho chủ nhà như thế nào? Bài viết này tin tức kế toán xin hướng dẫn chi tiết để các […]

 • Cách phân chia lợi nhuận sau thuế đối với công ty nhiều cổ đông góp vốn

   Tin tức kế toán Đối với các công ty lớn có nhiều cổ đông tham gia góp vốn thì việc tiến hành phân chia lợi nhuận sau thuế sau mỗi kỳ quyết toán thuế là vấn đề thường niên và rất quan trọng. Đối với những công ty càng có nhiều cổ đông thì việc […]

 • Chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng?

   Tin tức kế toán  Mùa trung thu đến rồi, các doanh nghiệp thường dùng những hộp bánh trung thu để tặng cho nhân viên hoặc những khách hàng thân thiết để thay lời cảm ơn. Bạn đang băn khoăn không biết khoản chi phí mua bánh trung thu được tính như thế nào? Có được khấu trừ không? Có được đưa […]

 • Bạn làm gì khi tiền mặt tồn quá nhiều trên BCTC?

  Tin tức kế toán Thường khi góp vốn kinh doanh đa số là số không thực, nên lượng tồn tiền ảo lên cao vậy hệ lụy nó là gì? –Doanh nghiệp còn tồn quỹ tiền mặt nhiều có bị ảnh hưởng gì khi quyết toán thanh tra thuế hay không? –Doanh nghiệp có bị phạt không? […]

Xử lý vi phạm thuế TNDN