Thuế GTGT

Thuế GTGT là gì?

 • Những lưu ý về thuế giá trị gia tăng

   Tin tức kế toán  Khi học ở trong trường các bạn đã biết thuế giá trị gia tăng là gì? Thuế giá trị gia tăng có đặc điểm gì? Nhưng đối tượng nào chịu thuế giá trị gia tăng? Ai là người nộp thuế và nộp thuế là bao nhiêu thì không phải ai cũng biết. Hãy […]

 • Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 mới nhất

  Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ).   CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

 • Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

        Tin tức kế toán DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT  như thế nào? Bài viết sau đây Tin tức kế toán xin hướng dẫn các bạn các bút toán hạch toán đối với DN kê khai thuế theo phương pháp trực […]

 • Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất

  Tin tức kế toán Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2015 quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào. >>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >>  Mức phạt nộp chậm […]

 • Một số vấn đề chung về thuế GTGT

   Tin tức kế toán Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tiêu dùng nhằm động viên một bộ phận thu nhập của người chịu thuế đã sử dụng để mua hàng hóa và được cung cấp dịch vụ. Đây là thuế thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát […]

Cơ sở pháp lý

Kê khai, nộp thuế

Tình huống nâng cao

Xử lý vi phạm thuế GTGT