Thuế GTGT

Thuế GTGT là gì?

 • Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

  Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Cần làm những thủ tục gì để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu?   I. Cơ sở pháp lý mới nhất hiện nay (năm 2018) về […]

 • Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% năm 2018 được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đánh vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường.    I. Dưới đây là cơ sở pháp lý mới nhất hướng dẫn về các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% tính đến năm […]

 • Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Các hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5% được quy định tại Điều 10 thông tư 219/2014/TT-BTC. Thông tư này được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC.   1. […]

 • Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?

  Tin tức kế toán: Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào? Đối với các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng khi nà thì xác định thuế GTGT? Quy định về Thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Sau đây […]

 • Thuế GTGT là gì – Bản chất của thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Thuế GTGT là gì – Bản chất của thuế GTGT là như thế nào? Khái niêm thuế GTGT. Chắc hẳn tất cả mọi người đều đã từng nghe đến “Thuế Giá trị gia tăng” (GTGT). Các sản phẩm bạn tiêu dùng hàng ngày khi đi mua sắm trong các cửa hàng, […]

 • Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC) và cho đến nay (năm 2018) quy định về Nguyên tắc khấu trừ […]

 • Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

  Tin tức kế toán: “Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?” Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Bao gồm cả thuế GTGT) thì theo điều kiện để được khấu trừ […]

 • Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  Tin tức kế toán: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 và được sửa đổi, bổ sung bởi  Khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Sau đây Tin tức kế toán xin được trình bày […]

 • Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tính đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. Về quy định Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tại thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, […]

 • Các đối tượng không chịu thuế GTGT

   Tin tức kế toán: Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP), hiện  nay quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT ở  thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi […]

Cơ sở pháp lý

 • Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018

  Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 có gì mới? nâng cấp nội dung gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi sử dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018? Tin tức kế toán xin được […]

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2018 nhằm bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực […]

 • Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018 Các văn bản mới nhất về thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế GTGT.   Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018.   BẢNG HỆ THỐNG […]

 • Hỗ trợ Kê khai thuế mới nhất phiên bản 3.8.3 ngày 21/04/2018

  Tin tức kế toán Đáp ứng các nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng […]

 • Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất hiện nay. Nhằm giúp các bạn nắm rõ các quy định hiện hành về Thuế GTGT để kịp thời áp dụng trong công tác kế toán Tin tức kế toán xin cập nhật hệ thống văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư, […]

 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về Thuế GTGT

  Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về thuế GTGT được hợp nhất từ 7 thông tư:  1. TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  2.  TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  3.  TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014  4.   TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015  5. TT 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015  6. TT  130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016  7. TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016  […]

 • VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số điều Luật Thuế GTGT

  Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn thi một số điều Luật Thuế GTGT ngày 04/04/2017 được hợp nhất từ 5 nghị định:  1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013  2.  Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  3. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015  4.  Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016  5.  Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 Văn […]

 • 640/TCT-TNCN tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề hộ KD sửa chữa ô tô

  Ngày 28 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 640/TCT-TNCN trả lời công văn số 3109/CT-KTNB ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, nêu vướng mắc về việc vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô. >>> […]

 • NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

  Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản […]

 • Công văn 1636/TCT-KK ngày 25/04/2017 về Thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

  Ngày 25/04/2017 Tổng cục thuế ban hành Thông tư số 1636/TCT-KK để trả lời công văn số  19/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối vói hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm có giá trị thanh toán từ hai mươi triệu đồng trở lên.   Tải công văn tại đây:    […]

Kê khai, nộp thuế

 • Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? HƯớng dẫn Cách tính thuế GTGT đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ năm 2018

  Tin tức kế toán: Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? cách khai và tính thuế như thế nào? Hàng hoá tiêu dùng nội bộ có cần kê khai và nộp thuế GTGT không? Hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? Xuất hàng […]

 • Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018 Các Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018 hiện nay là gì

  Tin tức kế toán: Những Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời cho các câu hỏi mà hiện nay nhiều bạn đang thắc mắc. Như: Hoá đơn điện tử là gì? Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử? Thời điểm bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử là khi […]

 • Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất Khu chế xuất là gì? Doanh nghiệp chế xuất là gì? Thuế suất ra sao?

   Tin tức kế toán Theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về Khu chế xuất quy định: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, […]

 • Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2018

  Tin tức kế toán: Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất năm 2018 giúp các bạn nắm được khi nào cần lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, cách kê khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?  I. Khi nào thì phải làm tờ khai bổ […]

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất

  Tin tức kế toán Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất. Tổng cục thuế cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế >>  Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >>  Kê khai thuế GTGT […]

 • Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 01/GTGT Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 01/GTGT

   Tin tức kế toán: Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý theo mẫu 01/GTGT dành cho DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới nhất năm 2018 – Sau đây Tin tức kế toán xin được hướng dẫn cụ thể cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hàng tháng hoặc hàng quý […]

 • Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ không dùng cho SXKD Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ không dùng cho SXKD

  Tin tức kế toán: Một trong những nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT là thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ nhưng sẽ có những trường hợp ngoại lệ là được khấu trừ […]

 • Phân bổ thuế GTGT dùng chung cho HĐ chịu thuế và không chịu thuế GTGT Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào

  Tin tức kế toán: Cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho HĐ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Làm sao để đảm bảo nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của Cơ quan thuế? Sau đây là chi tiết Cách phân bổ thuế GTGT dùng chung cho HĐ chịu thuế và không […]

 • Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 18/12/2013 và được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi các thông tư: 119/2014/TT-BTC, 193/2015/TT-BTC. […]

 • Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.8.4 mới nhất

  Tin tức kế toán Ngày 06/05/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.6 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số […]

Tình huống nâng cao

 • Góp vốn kinh doanh chưa đủ có được hoàn thuế GTGT không?

  Tin tức kế toán Khoản 2 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng quy định: Xem thêm: >>  Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế […]

 • Bán hàng vào khu chế xuất – Thuế suất 10% hay 0%?

   Tin tức kế toán  Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu […]

 • Thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba có được khấu trừ thuế không?

  Tin tức kế toán Thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba có được khấu trừ thuế không? Đây là câu hỏi của không ít bạn kế toán vì việc thanh toán liên quan đến điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của DN.  […]

 •  Xử lý trong trường hợp hàng bán bị trả lại

      Tin tức kế toán Khi bán hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp thường bàn giao hàng hóa và tiến hành lập hóa đơn giao cho khách. Nhưng khi khách hàng đã nhận hàng, nhận hóa đơn, thậm chí đã kê khai thuế, nhưng vẫn trả lại hàng vì không đúng phẩm chất, […]

 • Một số bài tập tính thuế có lời giải

       Tin tức kế toán Năm 2016 Luật thuế GTGT thay đổi nhiều. Tin tức kế toán xin chia sẻ 1 số bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp và hướng dẫn giải chi tiết. >>  Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất >>  Hướng dẫn […]

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất

  Tin tức kế toán Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất Tổng cục thuế cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế >>  Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý […]

 • Thuế đối với HH bán cho tổ chức công đoàn trong khu phi thuế quan

       Tin tức kế toán  Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT có quy định về thuế suất 0% như sau: >> […]

 • Chọn phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

       Tin tức kế toán Pháp luật hiện hành quy định 02 phương pháp tính thuế GTGT áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp gồm: – Phương pháp khấu trừ thuế. – Phương pháp tính trực tiếp. >>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >> Cách chuyển đổi kỳ kê […]

Xử lý vi phạm thuế GTGT

 • Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt mới nhất

  Tin tức kế toán Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 cụ thể như sau: >>  Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại >>   Hướng […]

 • Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính >>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử >> […]