Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tin tức kế toán: Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006) sẽ giúp các bạn thuận tiện cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến kế toán thuế TNDN hoãn lại.

 – Kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả được ghi nhận vào Báo cáo HĐKD, sơ đồ hạch toán như sau:

Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại
                                                          Sơ đồ kế toán thuế TNDN hoãn lại

Để hiểu rõ hơn kế toán thuế TNDN hoãn lại, mời các bạn xem thêm: 

 >>> Cách hạch toán tài khoản 347 – Thuế TNDN hoãn lại phải trả theo Thông tư 200.

 >>> Tài khoản 821 – Chi phí thuế TNDN theo Thông tư 200.